Medeja Lončar | Digitalne tehnologije so predpogoj za trajnostno prihodnost

Trajnostno poslovanje vse pogosteje zavzema osrednje mesto v poslovnih strategijah podjetij. Največja podjetja so eno za drugim sprejela obsežne strategije trajnostnega razvoja, s katerimi želijo zmanjšati ogljični odtis, ki ga ustvarjajo njihovi sistemi. Pri tem so vodilna podjetja izredno ambiciozna.

Siemensova raziskava A New Space Race je pokazala, da kar 94 % vodilnih podjetij namerava ogljično nevtralnost doseči do leta 2030. Po podatkih svetovalne hiše McKinsey je vrednost naložb v ESG programe že v letu 2019 presegla 30 milijard dolarjev, kar dokazuje, da podjetja prepoznavajo vse večje prednosti tovrstnih naložb.

Podjetja z močnimi trajnostnimi pobudami, ki jih prepoznajo njihovi deležniki, dosegajo višje donose za delničarje, večje trajnostne naložbe pa se povezujejo tudi z manjšimi poslovnimi tveganji, kar se odraža v boljših bonitetnih ocenah in ugodnejšem financiranju. Kaj je v ozadju zanimanja poslovnega in finančnega sveta za ESG? Enostavno – podjetja, ki prepoznavajo potrebo po vlaganju v zeleni prehod, se bodo pravočasno prilagodila in se zagotovo obdržala na trgu.

Začnimo pri sebi

A predpogoj za zeleni prehod in izgradnjo trajnostnih industrij in trajnostne infrastrukture so digitalne tehnologije. Te omogočajo bolj učinkovito proizvodnjo, manjšo porabo energije in manjši okoljski odtis.

Kljub velikim ambicijam in vložkom ter vse očitnejšemu potencialu digitalnih tehnologij za velike sisteme, pa so digitalne inovacije žal še naprej osredotočene predvsem na uporabniške aplikacije, manj pa na industrijske in infrastrukturne. Rezultat tega je, da še vedno nismo rešili nekatere izmed največjih izzivov, s katerimi se sooča naš planet.

A vedno je treba začeti pri sebi. Tako je v Siemensu digitalizacija vplivala tudi na našo preobrazbo, skozi katero smo se osredotočili na področji Smart Infrastructure in Digital Industries. Posledica tega je visoka digitalizacija internih procesov, ki nam omogoča izjemne rezultate in osredotočenost na kupca. V svoji osnovi je Siemens tehnološko podjetje, ki ustvarja tehnologijo z namenom, tehnologijo, ki transformira vsakdan milijard ljudi. Kako nam to uspeva?

Z inovacijami in sodelovanjem nad glavne izzive

Predani smo ciljem trajnostnega razvoja ter glavnim izzivom našega časa, kot so varovanje podnebja, digitalizacija pa tudi pandemija, ki je v teku. To je razvidno tudi iz našega strateškega okvirja, ki smo ga poimenovali DEGREE (Decarbonization, Equity, Governance, Resource efficiency, Ethics in Employability). Ta okvir nam omogoča, da ustvarimo boljšo prihodnost, v kateri spoštujemo naš planet, negujemo kulturo zaupanja in rasti ter našim zaposlenim in strankam omogočamo, da ostanejo močni kljub izzivom spreminjajočega se sveta. Ponosni smo, da je Indeks trajnosti Dow Jones 2021, vodilni globalni primerjalni indeks za trajnostno poslovanje, Siemens ocenil kot vodilno trajnostno podjetje med industrijskimi podjetji na globalni ravni. A trajnostni razvoj ostaja poslovni imperativ in integralni del strategije podjetja.

Siemensova tehnologija lahko podpre digitalni in zeleni prehod različnih področij. Pomemben del Siemensovega digitalnega portfelja, s katerim podpiramo naše stranke pri izboljšanju trajnosti produktov, naprav in procesov je na primer digitalni dvojček (ang. Digital twin). Potem so tu še umetna inteligenca, delo v oblaku, pametna uporaba podatkov, industrijski 5G in kriptotehnologija. Ključni so inovacije in patenti, s katerimi se je Siemens v prejšnjem poslovnem letu pozicioniral med vodilna evropska podjetja, s kar 25 % patentov s področja industrije 4.0. Samo z inovacijami lahko obvladamo glavne izzive našega časa.

Trajnostni razvoj in zeleni prehod sta v kontekstu teh izzivov odgovornost vseh držav in pomembna za številna področja industrije in poslovanja. V tem smislu lahko tako Slovenija kot slovenska podjetja pomembno prispevamo, brez omejevanja na posamezna področja, kolikor je to mogoče: od proizvodnje hrane in pijače, preko turističnih dejavnosti do elektromobilnosti in pametnih energetskih sistemov. Na številnih področjih smo že močni, a zakaj ne bi naredili še korak več in s takšnim pristopom našli potencial za nova pozicioniranja, nadaljnji razvoj in nenazadnje – za večjo konkurenčnost naših podjetij.

Dejstvo je, da nobena država ali podjetje samo ni sposobno obvladati te izzive, temveč je to nujno in mogoče le ob medsebojnem sodelovanju in skupaj z našimi ljudmi.

V središču tehnologije je človek

Tako je, v središču tehnologije je človek, zaradi česar moramo posebno pozornost v tej tehnološki preobrazbi nameniti izobraževanju in vseživljenjskemu učenju. Samo na ta način lahko spodbudimo pravo inovativnost, tehnologija pa lahko doseže pravi namen. Nenehno izobraževanje in učenje je v Siemensu ena izmed temeljnih strateških prioritet, saj se moramo naučiti učiti več in na drugačen način, kontinuirano in doživljenjsko. Mnogo sredstev in časa vlagamo v naše zaposlene – in tako bo tudi v prihodnje.

Tak pristop do ljudi in pametnejša uporaba tehnologije lahko rešita nekatere največje izzive našega planeta. Tehnologija lahko uresniči svet z dostopnimi, trajnostnimi viri za vse, z dovolj hrane za človeštvo in z razpoložljivimi zdravili za najhujše bolezni. In na ljudeh, na nas vseh, je, da odgovorimo na vprašanje, kaj je potrebno, da zapustimo dobo nevednosti in vstopimo v dobo modrosti?

Avtorica: Medeja Lončar