Janez Škrabec | »V Riku stavimo na les«

Trajnostno in okolju prijazno poslovanje – podnebne spremembe zahtevajo tudi od gradbene industrije dosleden premislek. »Nimamo več izbire,« pravi Janez Škrabec, dolgoletni direktor podjetja Riko, ki že vrsto let spodbuja trajnostno gradnjo in uporabo lokalno pridobljenih trajnostnih gradbenih materialov v Sloveniji. V kratkem intervjuju nam je gospod Škrabec zaupal, kako načela trajnostne gradnje implementirajo v prakso – od izbora materiala do predaje ključev kupcu.

Varstvo podnebja in trajnostni razvoj sta postali pomembni vodili v številnih gospodarskih panogah. Kako je v gradbeništvu in kateri trendi bodo v prihodnjih mesecih in letih določali razvoj gradbene industrije?

Janez Škrabec: Arhitektura, načrtovanje prostora in gradbeništvo imajo danes poslanstvo, ki presega zgolj estetske in tudi samo bivalne kategorije. Celovito dojeta arhitektura jemlje nase odgovornost za trajnostni razvoj v prostorskem, ekološkem in socialnem pomenu. Iz tega načela izhaja, da naj bo vsakršen poseg v prostor čim manj moteč in rušilen, stavba pa premišljeno postavljena in zgrajena s čim manj gradiva in čim manj različnimi elementi tako, da bo zagotavljala odvijanje dejavnosti ob čim manjši porabi energije in drugih stroškov obratovanja.

Kako to doseči, kako implementirati spoznanja v odločitve in načrtovanje – to zavzema osrednje mesto slehernih prostorskih politik in načrtovanj v najširšem pomenu besede. Absolutno sem mnenja, da se bo v prihodnosti izbira načinov gradnje, rabe materialov zožila v prid trajnostnim konceptom. Nimamo več izbire. To izvrstno pokaže tudi EXPO v Dubaju, saj so prav ta razmišljanja eden od njegovih osrednjih vsebinskih stebrov. Gradbeništvo in urbanizem, energetska učinkovitost, biodiverziteta itd. – potreben je holistični, integralni pristop, če želimo doseči trajnostne norme. Zavedati se moramo, da ima znotraj tega zagotovo gradbeništvo veliko odgovornost in poslanstvo obenem.

Janez Škrabec, direktor podjetja Riko d.o.o.: »Celovito dojeta arhitektura jemlje nase odgovornost za trajnostni razvoj v prostorskem, ekološkem in socialnem pomenu.« (Foto: Riko d.o.o.)

 

Kako bi opredelili trajnostno gradnjo?

Janez Škrabec: Za nas, ki implementiramo načela trajnostne gradnje v prakso, to pomeni čim večjo izbiro trajnostnih materialov lokalnega izvora in trajnostne postopke gradnje, ki v procesu in učinku čim manj obremenjujejo okolje ter porabijo čim manj energije.

Ali obstajajo posebni materiali, ki jih uporabljate pri trajnostni gradnji?

Janez Škrabec: Stavimo na les, ki je za nas avtohton, ima izjemne gradbene lastnosti in ustreza vsem trajnostnim merilom. Je najbolj energetsko varčen in naravno obnovljiv med gradivi in surovinami. Zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida in ima edini od gradbenih materialov nevtralen ali celo negativen ogljični odtis. Potrebuje manj energije za proizvodnjo in transport v primerjavi z drugimi gradbenimi materiali, seveda dokler se pridobiva regionalno in iz trajnostno upravljanih gozdov. Ne le, da je požarno in potresno varen, je tudi antistatičen, uspešno uravnovesi vlago v zraku ter ustvarja tudi alergikom prijazne razmere.

»Stavimo na les, ki je za nas avtohton, ima izjemne gradbene lastnosti in ustreza vsem trajnostnim merilom.«

Zakaj se kupci odločajo za trajnostne rešitve? Kakšne so prednosti?

Janez Škrabec: Vse to, kar omogoča trajnostna gradnja, zagotavljajo tudi ekonomsko upravičeno odločitev na dolgi rok. Poleg manjše porabe energije v celotni življenjski dobi lesenega objekta ter bolj zdravega bivalnega okolja, številne prednosti prinaša predvsem visoka stopnja predizdelanosti lesenih gradbenih elementov. Natančno projektiranje, uporaba sodobne tehnologije in računalniško vodenih proizvodnih procesov ob nenehnem izvajanju kontrole kakovosti zagotavlja natančno izvedbo z najmanjšimi možnimi tolerancami in zmanjšuje možnost napak pri proizvodnji in gradnji na terenu. Predizdelanost pomeni tudi krajši čas montaže na gradbišču, zelo natančno terminsko načrtovanje, jasno določimo trajanje posamezne faze gradnje in s tem tudi točen datum vselitve.

»Vse to, kar omogoča trajnostna gradnja, zagotavljajo tudi ekonomsko upravičeno odločitev na dolgi rok.«

Imate tudi v lastni ponudbi trajnostni produkt, na katerega ste posebej ponosni?

Janez Škrabec: Že pred leti smo skupaj z legendarnim Philippom Starckom zasnovali linijo hiš P. A. T. H. – Prefabricated Accessible Technological Homes, ki smo jo zdaj dopolnili z novo tipsko hišo P. A. T. H. S. Je dvonadstropna, energetsko učinkovita montažna lesena hiša z moderno interpretacijo klasične dvokapnice in tlorisom v dveh izbirnih različicah. Njene odlike so domišljena in funkcionalna arhitektura s podpisom Philippa Starcka, prostorski volumen, tlorisna razporeditev, raba ekoloških gradbenih materialov ter nadstandardna in visokokakovostna vgrajena oprema. Vse to zadostuje vsem sodobnim bivanjskim pričakovanjem, zagotavlja maksimalno bivalno udobje ter zasleduje trajnostne normative.

Hiša P. A. T. H. S. (Foto: Riko d.o.o.)

 

Intervju: Anja Slekovec