Štiri vprašanja za Steklarno Hrastnik – finalista Nagrade nemškega gospodarstva 2020

Uspešno slovensko podjetje Steklarna Hrastnik, ki je hčerinska družba holdinga GlobalGlass, je eno od treh finalistov Nagrade nemškega gospodarstva 2020. Strokovna komisija bo letos nagradila podjetje, ki v največji meri udejanja trajnostno paradigmo in spodbuja trajnostne poslovne strategije, ki ustvarjajo vrednost za podjetja in družbo. Zakaj si prav Steklarna Hrastnik zasluži nagrado, so nam pojasnili v odgovorih na štiri vprašanja.

Ali je delovanje po načelih korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja lahko konkurenčna prednost in zakaj?

Steklarna Hrastnik že zadnjih nekaj let beleži stabilno poslovanje in rast. Uspešni finančni kazalniki so posledica tega, da smo postali eden najprestižnejših proizvajalcev v segmentu steklene embalaže. Vendar pa delo s prestižnimi kupci zahteva predanost, znanje in izkušnje ter kot eden čedalje pomembnejših vidikov tudi trajnosten odnos do okolja in skupnosti. Slednje v zadnjih letih postaja vse večja konkurenčna prednost. Zato dobrih finančnih rezultatov ne moremo več dosegati brez odličnega okoljskega menedžmenta, stalnih vlaganj v trajnosti razvoj in sledenja vsem konceptom družbene odgovoriti. Ekonomski kazalniki so sicer eden od pomembnih temeljev poslovanja, vendar brez pozitivnega odnosa do okolja in socialne pravičnosti za naše deležnike ne pomenijo dovolj. Dobri finančni rezultati tako lahko nastanejo le kot skupek vseh zgoraj naštetih elementov, ki imajo vsi enakovreden delež pri doseganju poslovne odličnosti.

Katere številke in dejstva prepoznavate kot dokaz vašega uspešnega delovanja na omenjenih področjih?

Skrb za okolje je ena od najpomembnejših prioritet v delovanju Steklarne Hrastnik, kar dokazujemo tudi s stalnim poročanjem in številnimi dosežki na tem področju. Steklarna Hrastnik je le v letu 2019 v krožno gospodarstvo in trajnosti razvoj investirala 1,13 milijona evrov. Letno poročamo o svojem trajnostnem razvoju v skladu s standardi GRI, imamo standard ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001:2015 in standard za sisteme vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter HACCP.  Mednarodni sejem Ambiente nam podelil certifikat Ethical Style Guide, prejeli smo Evropsko poslovno nagrado v kategoriji okoljska in družbena odgovornost, letos smo prejeli tudi  nagrado častnika Finance in Ekosklada za Okolju prijazno podjetje in postopek. Uspešno imamo opravljeno presojo socialnega sistema po načelih SMETA. Redno izvajamo tudi okoljsko komuniciranje, saj z ozaveščanjem in izobraževanjem gojimo visoko okoljevarstveno zavest in odgovornost. Osredotočeni smo predvsem na komuniciranje z interno javnostjo, lokalno skupnostjo in širšo družbeno skupnostjo. Organiziramo tudi lastne izobraževalne dogodke, s katerimi ozaveščamo svoje kupce o pomenu trajnostnega razvoja in okolju prijaznega delovanja.

Kot družbeno odgovorno podjetje se v Steklarni Hrastnik trudimo, da pomagamo raznim organizacijam, klubom in zavodom na področju športa, kulture, izobraževanja in drugih humanitarnih dejavnostih ter tudi na ta način vračamo del sredstev zlasti v lokalno zasavsko okolje, v katerem delujemo. Steklarna Hrastnik je generalni sponzor Brodarskega kluba Steklarna Hrastnik. Smo sponzorji nogometnega, košarkarskega, teniškega, namiznoteniškega in karate kluba v Hrastniku. Prav tako redno prispevamo izobraževalnim ustanovam, kot so Osnovna šola Hrastnik, vrtec Hrastnik in srednje tehnične šole. Vsako leto sponzoriramo tudi GZS in dogodek Inovacije Zasavja. Z donacijami oz. sponzorstvom pomagamo tudi lokalnim medijem, kot so Zon, Zavod Savus in ETV. Steklarna Hrastnik je bila tudi pokrovitelj 23. strokovnega posvetovanja na temo »Okoljska samozadostnost Slovenije – neizogibna nujnost«.

Prav tako smo invalidom prijazno podjetje, saj želimo v Steklarni Hrastnik ponovno integrirati čim več invalidov in jim omogočiti enakopravno vključenost v družbo. Leta 2016 smo za to ustanovili podjetje Steklarna Hrastnik – invalidsko podjetje, storitve, d.o.o., v katerem smo želeli ob nezanemarljivih stroškovnih prihrankih prispevati k izboljšanju delovnih pogojev invalidov.

Foto: Steklarna Hrastnik

 

Na kakšen način so načela korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v vašem podjetju prišla do izraza v času krize covid-19?

Trajnostni razvoj je v času krize in za okrevanja po njej še bolj pomemben, saj bomo le z odgovornimi rešitvami do vseh lahko nadaljevali z usvajanjem vrednosti. Problematika na področju ravnanja z okoljem je bila v času krize posebej izpostavljena, saj smo bili vsi priča pozitivnim učinkom zaprtja dejavnosti na okolje. To je povzročilo tudi spremembe pri obnašanju potrošnikov, ki trajnosti sedaj posvečajo še več pozornosti. Odlične storitve in produkti za stranke so ena glavnih konkurenčnih prednosti Steklarne Hrastnik na trgu, ki jo v času epidemije še dodatno krepimo s trajnostnimi vsebinami.

V teh izrednih časih smo v podjetju z donacijami pomagali tudi širši skupnosti. Kontaktirali smo gasilska društva, domove za upokojence, zdravstvene domove, bolnišnice, izobraževalne ustanove ter razna humanitarna društva v Sloveniji in jim samoiniciativno ponudili donacijo. Na našo pobudo se je odzvalo približno 150 ustanov, katerim smo prispevali svoje steklene izdelke.

V Steklarni Hrastnik se zavedamo odgovornosti do družbenega okolja in si prizadevamo za pozitiven prispevek skupnosti, v kateri delujemo. Tako prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja in k trajnostnemu razvoju okolja.

Kako opisujete vaše sodelovanje z Nemčijo?

Nemčija je eden od najpomembnejših trgov Steklarne Hrastnik za embalažno in namizno steklo. V letu 2019 so prihodki od prodaje na nemškem trgu znašali 16,5 milijona evrov, kar predstavlja približno 25 odstotkov letnega prometa podjetja. Prav tako so za podjetje pomembni tudi nemški dobavitelji, ki dobavljajo najnovejše tehnološke rešitve in tudi surovine za steklarsko proizvodnjo. V letu 2019 je bila realizacija z Nemčijo na področju nabave 1,1 milijona evrov, v letošnjem letu pa je zaradi novih investicij v tehnologijo realizacija presegla 3,5 milijona evrov.

Več o projektu Nagrada nemškega gospodarstva si lahko preberete tukaj.