Štiri vprašanja za Lumar IG – finalista Nagrade nemškega gospodarstva 2020

Uspešno slovensko podjetje za proizvodnjo energetsko varčnih objektov Lumar IG je eno od treh finalistov Nagrade nemškega gospodarstva 2020. Strokovna komisija bo letos nagradila podjetje, ki v največji meri udejanja trajnostno paradigmo in spodbuja trajnostne poslovne strategije, ki ustvarjajo vrednost za podjetja in družbo. Zakaj si prav podjetje Lumar zasluži nagrado, so nam pojasnili v odgovorih na štiri vprašanja.

Ali je delovanje po načelih korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja lahko konkurenčna prednost in zakaj?

Delovanje po načelih korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja je del našega poslanstva in filozofije. Oboje prepoznavamo kot ključna gradnika, ki pišeta našo poslovno zgodbo. Poganjata našo inovativnost, kar smo s pionirskimi in pilotnimi projekti v preteklosti dokazali ničkolikokrat, v letu 2019 pa s prvo in edino slovensko hišo s certifikatom Active House dodatno potrdili. Koncept v ospredje postavlja ključne kriterije trajnostne gradnje; udobje bivanja, energijo in varovanje okolja ter dokazuje, da smo z našim trajnostnim konceptom Lumar Zero Emission Living® na pravi poti. Vendar trajnost ni načelo, ki plemeniti le naš proizvodni program, je način, kako živimo in se skupaj z okoljem, v katerem delujemo, uspešno razvijamo. Naša trajnostna poslovna strategija temelji na 17 ciljih globalnega trajnostnega razvoja Združenih narodov, ki jim sledimo z ekonomskega, družbenega in okolijskega vidika.

Katere številke in dejstva prepoznavate kot dokaz vašega uspešnega delovanja na omenjenih področjih?

Uspešnega delovanja na področju korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ne gledamo zgolj skozi številke, saj s svojimi dejanji in aktivnostmi tudi drugače vplivamo na okolje in posameznike, v katerem delujemo. Zato so ob merljivih številkah, kot so višine donacij in sponzorstev, sredstva namenjena za izboljšave procesov in delovnih pogojev, višina investicij v razvoj in tehnološko opremo, izobraževanja in osveščanja sodelavcev in širše javnosti o trajnostni gradnji, uporaba okolju prijaznih materialov ter organiziranje celotnih poslovnih procesov, da minimalno vplivamo na okolje, pomemben vidik tudi zahvale ljudi, ki jim pomagamo, zadovoljni kupci, zaposleni in drugi deležniki podjetja ter splošno zavedanje, da s svojimi dejanji pozitivno vplivamo na okolico, v kateri delujemo.

Foto: Lumar IG

Na kakšen način so načela korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v vašem podjetju prišla do izraza v času krize covid-19?

Z zastavljeno trajnostno poslovno strategijo smo začrtali smernice našega delovanja in razvoja. Ta vključuje vse ključne kriterije korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja: ekonomske, družbene in okolijske. V strategiji smo si zastavili aktivnosti in dolgoročne razvojne projekte, ki jih kljub koronavirusu peljemo naprej oz. nekatere tudi zaradi trenutne situacije celo bolj intenzivno. V podjetju v času epidemije nismo odpuščali, čeprav smo zaradi nastalih razmer, ko nismo prejemali gradbenih dovoljenj, morali proizvodnjo zaustaviti za šest tednov. Prav tako smo z donacijami in sponzorstvi še bolj intenzivno podpirali delovanje organizacij, ki pomagajo ranljivim skupinam. Posledica naše jasne usmeritve in delovanja je tudi izredno dobra prodaja, saj bo ta najboljša v zgodovini delovanja podjetja. Zato bomo tudi dodatno zaposlili do 10 novih sodelavcev. Boljša od predhodnih napovedi bo tudi realizacija, saj se nam konec leta obeta izvedba večjega posla, tako da bi lahko bili prihodki do pet odstotkov višji kot leta 2019.

Kako opisujete vaše sodelovanje z Nemčijo?

V tem trenutku v Nemčiji še ne delujemo. Vemo pa, da bi z našimi trajnostmi produkti in storitvami bili zelo konkurenčni, saj ponujamo odlično arhitekturo, razvili smo vrhunsko tehnologijo trajnostne gradnje, vseskozi pa smo inovatorji na našem področju. In vse, kar danes delamo ter smer, v katero se razvijamo, je takšna, da bi nam omogočala uspešen razvoj tudi v Nemčiji.

Več o projektu Nagrada nemškega gospodarstva si lahko preberete tukaj.