Umetna inteligenca v Nemčiji: bo četrta industrijska revolucija trajnostna?

Je umetna inteligenca naša prihodnost? Kakšen vpliv bo imela na naše okolje in ali lahko sploh pozitivno prispeva k varstvu podnebja? Raziskave na področju umetne inteligence zdaleč več ne potekajo le v Silicijevi dolini v ZDA. V zadnjih letih je Nemčija postala ena od vodilnih svetovnih raziskovalnih lokacij na področju umetne inteligence.

Zakaj prav Nemčija?

Nemčija je zelo privlačna za tuje vlagatelje, ki želijo vlagati v raziskave umetne inteligence. Poleg velikega števila potencialnih strank jo odlikujejo predvsem stroge smernice varstva podatkov. Pravna in politična podlaga prav tako olajšuje vstop mednarodnih podjetij. Zato Nemčija na področju razvoja umetne inteligence v vseh pogledih izpolnjuje ali celo presega splošne standarde v svetu. To ji daje mednarodno prednost, saj je poleg tega v Nemčiji prisoten izrazit podjetniški duh. Zlasti v Berlinu, Münchnu in Porurju je zelo veliko zagonskih podjetij.

Tudi zvezna vlada si prizadeva, da Nemčija ostane mednarodno konkurenčna lokacija za inovacije. Zato je bila 18. novembra 2018 sprejeta zvezna strategija za umetno inteligenco. Po podatkih nemške agencije za gospodarski razvoj (GTAI) bo zvezna vlada v obdobju od 2019 do 2025 v raziskave in razvoj umetne inteligence vložila pet milijard evrov.

Osredotočenost na razvoj in raziskave

Predvsem na jugozahodu Nemčije se je v zadnjih letih vse več raziskovalnih univerz specializiralo na področje umetne inteligence. Ustanovljen je bil Nemški raziskovalni center za umetno inteligenco (DFKI), ki je z več kot 800 znanstveniki eden največjih raziskovalnih centrov na svetu. Poleg raziskav spodbuja DFKI številna sodelovanja s podjetji, da bi Nemčiji zagotovil vodilni položaj na raziskovalnem področju umetne inteligence. Nemške univerze izobražujejo visoko usposobljene strokovnjake s področja IT. Pri raziskavah in razvoju na področju umetne inteligence je največje evropsko gospodarstvo osredotočeno na svoje ključne panoge – avtomobilsko industrijo, zdravstvo in predelovalno industrijo. Cilj je razvoj in komercializacija tehnologij umetne inteligence.

V zadnjih letih so okoljska in trajnostna vprašanja postala še eno izmed osrednjih področij, na katera se osredotoča DFKI. Današnja družba se vse bolj sooča z izzivom iskanja hitrih in učinkovitih rešitev za zagotovitev dolgoročne trajnosti. Nemški kompetenčni center umetne inteligence za okolje in naravo (DFKI4planet) zbira strokovno znanje z DFKI, da ga na aplikativen način uporabi za trajnostno upravljanje našega planeta.

Metode, ki jih raziskuje in zbira DFKI4planet, se trenutno lahko med drugim uporabljajo za:

 1. odkrivanje onesnaženosti okolja,
 2. razvoj trajnostnih metod v kmetijstvu,
 3. pametno ločevanje in recikliranje,
 4. trajnostno rabo vodnih okolij,
 5. v prihodnost usmerjen razvoj zelene mobilnosti,
 6. zmanjšanje porabe energije,
 7. optimizacija krožnega gospodarstva,
 8. okolju prijazna proizvodnja,
 9. energetska optimizacija,
 10. zmanjšanje emisij CO2,
 11. večja učinkovitost rabe virov,
 12. ohranjanje virov.

Vladne spodbude

Umetna inteligenca se v praksi uporablja na številnih področjih varstva okolja in podnebja. Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov je zato pripravilo program s petimi točkami, za izvajanje katerega bo ministrstvo zagotovilo 150 milijonov evrov.

Pet točk programa »Umetna inteligenca za okolje in podnebje«

Prva točka: Umetna inteligenca za energetski prehod in večje varstvo podnebja.

Druga točka: Načrtovanje umetne inteligence na način, ki je prijazen do naravnih virov.

Tretja točka: Umetna inteligenca za učinkovitejšo rabo virov v MSP.

Četrta točka: umetna inteligenca za vse, usmerjena v javno dobro in okolju prijazna.

Peta točka: umetna inteligenca za javno razumevanje okolja.

 

Viri: DFKI, GTAI, BMUV, KI-Verband

Avtorica: Linnea Bernhard