mag. Valter Leban | Do svetega grala pametnih tovarn s štirimi platformami

V Kolektorju med ključne cilje digitalne transformacije ne sodijo le dvig učinkovitosti, fleksibilnosti in nižanje stroškov, temveč tudi razbremenitev in opolnomočenje ljudi ter doseganje boljše kakovosti življenja. Ta vizija nas vodi tudi pri razvoju štirih platform, ki omogočajo učinkovito preobrazbo proizvodnih podjetij v pametne tovarne prihodnosti in uspešno sledenje njihovemu svetemu gralu – popolnoma avtonomnem delovanju.

Ko smo v Kolektorju, tudi s pomočjo Acatechovega modela digitalne zrelosti, ugotovili, v kateri fazi se trenutno nahajamo in kam želimo priti, smo vrzeli med dejanskim in željenim stanjem na področju digitalizacije poslovanja začeli zapolnjevati z razvojem štirih platform.

S platformo za robotizacijo poslovnih procesov LEAP v izvedbene aktivnosti vgrajujemo strojno kognitivnost, poleg Kolektorjevih proizvodnih enot pa smo jo že uvedli tudi pri naročnikih, kot sta Domel in Cablex, v okviru programa Horizon 2020 pa sodelujemo s Continentalom in naftno rafinerijo Tüpraş. Gre za rešitev, ki s pomočjo umetne inteligence celovito spremlja, usmerja, optimizira in avtonomno planira proizvodnjo ter planerjem predlaga optimalne odločitve, pri čemer upošteva tudi stroškovni vpliv na podjetje.

Proizvodnjo radi ponazarjamo z mrežo cest, po kateri se pretakajo izdelki, polizdelki in materiali. Če zraven vključimo še učenje na osnovi preteklih podatkov, ki povedo, kako sestavimo najboljše ekipe za zastavljene cilje, potem lahko natančno merimo tudi koristi trenutne različice platforme LEAP, ki uporabnikom omogoča do 10 odstotkov višjo skupno učinkovitost proizvodnje (OEE), znižuje organizacijske zastoje do 25 odstotkov in vsaj za 10 odstotkov skrajšuje proizvodni čas na montažnih linijah.

Foto: Kolektor Group

 

Pri platformi za uvajanje naprednih robotskih delavcev KoCo moramo pudariti, da ne gre za standardne industrijske robote na visoko produktivnih linijah, temveč robotizacijo monotonih ročnih delovnih mest. Duhamorno delo, delo ob koncih tedna ali v tretji izmeni ne sodijo v koncept opolnomočenja ljudi in zagotavljanja visokega zadovoljstva zaposlenih. Upoštevati moramo tudi demografske trende in dejstvo, da delavcev za tovrstna dela praktično ne najdemo več in posledično proizvodnjo selimo na druge lokacije. Enako pomembno pa je tudi dejstvo, da s to plaftormo naslavljamo izzive, ki jim klasična avtomatizacija ni kos.

V mislim imam predvsem pomanjkanje fleksibilnosti, nezmožnost prilagajanja okolju in visoke investicije. Platforma KoCo ima zato na razpolago standardne gradnike, ki omogočajo modularizacijo in učinkovito namestitev robotskih delavcev. Postavljamo in nadzorujemo jih z naprednimi simulaciji v digitalnem dvojčku, pri čemer se celoten sistem zaradi vgrajene umetne inteligence nenehno uči in prilagaja okolju. Prednosti platforme KoCo, ki bistveno povečuje fleksibilnost, konkurenčnost in stroškovno učinkovitost proizvodnje, so še izjemno kratek čas implementacije, krmiljenje na daljavo, oddaljen nadzor in podpora uporabnikom ter zaznavanje okolice v varnostne namene.

S platformo za inteligentne vizualne sisteme naslavljamo predvsem izzive zmanjševanja izmeta in preprečevanja reklamacij ter sledimo načelom proizvodnje »zero defect«. Omogoča nam tudi pridobivanje velike količine podatkov o dejanskem dogajanju v proizvodnji iz video signala, podpira napredne robotske delavce pri zavedanju okolice in izboljšuje odločitve glede optimizacije procesov, toka izdelkov ter organizacije dela. V njeno paleto rešitev sodi tudi REWO, ki zagotavlja hitro in enostavno izdelavo vizualnih navodil za delo, s katerimi podjetja drastično pospešijo učenje in do 12-krat pospešijo prenos znanj med zaposlenimi.

Ob dejstvu, da smo multinacionalka z več kot 30 proizvodnimi podjetji po vsem svetu, ki se nahajajo v različnih fazah digitalne zrelosti, se je pojavila tudi potreba po platformi za celovito vodenje digitalne preobrazbe, ki v tem trenutku zagotavlja eno najbolj metodološko dovršenih analiz za ugotavljanje dejanske stopnje digitalne zrelosti podjetij. Ob tem na osnovi lastnih 30-letnih izkušenj pri avtomatizaciji in digitalizaciji proizvodnje ter 60-letne industrijske tradicije učinkovito svetujemo pri pripravi strategije digitalne preobrazbe in akcijskega načrta za uvajanje najustreznejših rešitev za industrijo 4.0.

Celoten prispevek lahko preberete tukaj.

Avtor: mag. Valter Leban, član uprave, Kolektor Group