Recikliranje embalaže je ključno za trajnostni razvoj

Večino odpadne embalaže je mogoče predelati in iz nje izdelati nove, kakovostne izdelke in embalažo. Na tak način tako posamezniki kot podjetja delamo dobro in prispevamo k temu, da se bo naš planet dolgoročno bolj trajnostno razvijal, gospodarstvo pa bo, zaradi omejenih surovin, bolj vzdržno.

Recikliranje kot osnova krožnega gospodarstva

Recikliranje embalaže je mogoče, ko pravilno prepoznamo embalažni material ter ločeno zbiramo in sortiramo odpadno embalažo. Kasneje jo prevzame podjetje, ki skrbi za ravnanje z embalažo in omogoči recikliranje najbolj razširjenih vrst materialov ter izdela nove surovine za nadaljnjo proizvodnjo. Embalaža se tako s sortiranjem, mletjem, pranjem in ekstruzijo predela in ponovno pojavi na trgu sekundarnih surovin kot vhodni material. To je osnova tako imenovanega krožnega gospodarstva.

Dejanska odpadna embalaža močno presega količino poročane embalaže

V Sloveniji nastaja letno več kot 316.000 ton odpadne embalaže, a gre le določen odstotek le-te v nadaljnjo oskrbo. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki ji morajo proizvajalci in uvozniki embalaže poročati o količini in vrsti proizvedene oziroma pridobljene embalaže, količina prijavljene embalaže odstopa od njenih dejanskih količin za petino.

Poročanje o embalaži in vključitev v skupno embalažno shemo za vse

Če proizvajate ali uvažate izdelke, pakirane v embalažo, ste obvezani v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki jo dajete na trg oziroma jo uporabljate pri svojem poslovanju, z družbo za ravnanje z odpadno embalažo skleniti pogodbo ter tako poskrbeti za prenos obveznosti iz naslova razširjene proizvajalčeve odgovornosti za odpadno embalažo ter jim redno poročati količine embalaže, dane na trg. ). Pred kratkim, natančneje 24. aprila, je stopila v veljavo nova uredba o embalaži. Obveznost pristopa k skupni shemi nalaga vsem podjetjem, ki dajejo embalažo na trg, torej tudi tistim z manj kot 15 tonami embalaže letno.

Nova zakonodaja obveznosti pridobiteljev, uvoznikov in proizvajalcev embalaže namreč zaostruje. Z novo uredbo morate vsi proizvajalci in pridobitelji embalaže za vse svoje izdelke dokazati pot njihove embalaže, ko ta enkrat postane odpadek v gospodinjstvih ali podjetjih, ter zagotoviti njihovo zbiranje, sortiranje in predelavo.

Foto: Interseroh

Nova zakonodaja, nov izziv?

Nova uredba postavlja pred velik izziv predvsem manjša podjetja v Sloveniji, zato je pomembno, da imate ob sebi zanesljivega in izkušenega partnerja. V družbi Interseroh d.o.o., ki je del skupine Alba, lahko prevzamemo vaše obveznosti in skrb za ravnanje z vašo embalažo. Naša ekipa izkušenih svetovalcev vam bo pomagala pri vseh izzivih vključitve v sistem za ravnanje z odpadno embalažo ter ureditvi vaših zakonskih obveznosti.

S trajnejšim ravnanjem in recikliranjem embalaže lahko dosežemo, da je obremenitev okolja čim manjša in da za sabo puščamo boljše sledi ter tako skupaj delamo dobro!

Avtorica: Nadja Košmrlj, Inteseroh d.o.o.