AH-K-aj? Spoznajte našo svetovno mrežo!

Zagotovo ste že slišali za kratico AHK, a veste, kaj zares pomeni? Preprosto, kratica AHK stoji za nemško besedo »Auslandshandelskammer« in pomeni »gospodarska zbornica v tujini«. Mreža nemških gospodarskih zbornic v tujini (AHK) velja za eno izmed najmočnejših bilateralnih mrež na svetu z več kot 140 lokacijami v 92 državah.

Partner v Nemčiji in po svetu 

Mreža zbornic AHK, ki jo sestavljajo bilateralne gospodarske zbornice v tujini, delegacije in predstavništva nemškega gospodarstva, po vsem svetu svetuje, podpira in zastopa nemška podjetja, ki želijo vzpostaviti ali razširiti svoje poslovanje v tujini. Zbornice AHK so institucije za spodbujanje nemške zunanje trgovine. Združenje nemških gospodarskih zbornic (DIHK) koordinira in nenehno razvija mrežo nemških gospodarskih zbornic v tujini. Sorazmerno jih financira nemško zvezno ministrstvo za gospodarstvo in energijo (BMWi). 

Tesno partnerstvo zbornic AHK z 79 industrijskimi in trgovinskimi zbornicami (IHK) v Nemčiji predstavlja zagotovilo, da razumejo potrebe gospodarstva. Z dobrim sodelovanjem obeh struktur v Nemčiji in tujini se lahko strokovnjaki na določeni lokaciji neposredno posvetijo vprašanjem podjetij in nanje odgovorijo z rešitvami, ki so prilagojene trgu. Posebni deželni ali regionalni dogodki v IHK se pripravijo in izvedejo skupaj z ustreznimi zbornicami AHK. Institucije IHK z gospodarsko samoupravo zastopajo interese vseh komercialnih podjetij v svojih regijah v razmerju do občin, deželnih oblasti, tako do politike kot javnosti. To ustvarja neposredno povezavo med gospodarstvom v Nemčiji in tujini. Krovna organizacija IHK – pa tudi zbornic AHK – je DIHK. 

Mostovi med trgi in kulturami – že 126 let 

V preteklem letu je mreža nemških gospodarskih zbornic v tujini praznovala svojo 125-letnico. Po prvi gospodarski zbornici, ki je bila ustanovljena leta 1894 v Bruslju, se je mreža razširila in danes obsega zavidljivih 140 zbornic v 92 državah z več kot 50.000 člani. Gospodarske zbornice v tujini ne predstavljajo le ključa do mednarodne trgovine, pri čemer zastopajo in povezujejo interese nemškega gospodarstva v tujini, temveč vabijo tudi k sodelovanju podjetij iz različnih delov sveta. Tako zbornice nenehno krepijo svojo mrežo. 

Po zaslugi zbornic AHK se lahko njihovi člani in na splošno podjetja lokalno in mednarodno povezujejo, prenašajo nacionalne uspehe na mednarodno raven ter na ta način gradijo mostove med narodi. To omogoča zavzetost 2.400 zaposlenih in prostovoljna pomoč 2.500 podjetnicin podjetnikov iz mreže AHK, ki se ob podpori storitev zbornic AHK prav tako ukvarjajo s povpraševanji podjetij.