Gertrud Rantzen | Nova doba članstva – digitalno povezani

Komaj verjamem, da bo naša zbornica v prihajajočem letu dopolnila 15 let. Gre za dolgo obdobje tako iz vidika razvoja članstva kot tudi odnosov med zbornico in članskimi podjetji.

Ko smo pred kratkim – v skladu s predpisi zaradi koronavirusa – naše poletno druženje „Sommerfest“ izvedli v dveh manjših skupinah in na dveh lokacijah, sem se spomnila naših začetkov. Pregledna skupina 50 članskih podjetij je prisostvovala pri ustanovitvi zbornice leta 2006. Med sabo so se vsi poznali, izmenjevali znanje in izkušnje na dogodkih, sklepali nova prijateljstva in nove posle. Po skoraj 15 letih sta bila zadnja dogodka pravi déjà vu. Ponovno sem se lahko pogovorila in družila z vsemi prisotnimi člani.

Ko mreženje obrodi posel  

Glavni razlog za članstvo v Slovensko-nemški gospodarski zbornici vse do danes ostaja profesionalno mreženje in možnost ustvarjanja novih poslovnih priložnosti15 letih pa je postalo še kako pomembno, da mreženje obrodi tudi posel. Glavno vprašanje, ki se v zvezi s tem poraja, je: Kako to dosečiPo 15 letih delovanja zbornice lahko trdim, da se začenja nova doba članstva. Potrebe članov se v osnovi niso spremenile, vendar pa so nastale nove potrebe po hitrejših odzivih in močnejši prepletenosti članov med sabo, in sicer ne le preko osebnih srečanj. Pri interakciji s člani in medsebojni interakciji članov igra odločilno vlogo komunikacija, saj se le tako lahko eden od drugega učimo. 

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice: »Glavni razlog za članstvo v Slovensko-nemški gospodarski zbornici vse do danes ostaja profesionalno mreženje in možnost ustvarjanja novih poslovnih priložnosti. V 15 letih pa je postalo še kako pomembno, da mreženje obrodi tudi posel« (Slika: Črt Poglajen).

Digitalno mreženje – nova normalnost  

Pri Slovensko-nemški gospodarski zbornici smo v zadnjih mesecih aktivno snovali novo digitalno komunikacijsko strategijo za člane in tako razvili model, ki združuje digitalni AHK B2B hub in dvojezični AHK blog. Digitalni AHK B2B hub, ki bo zaživel konec leta, bo krepil vezi med zbornico in člani, hkrati pa bo omogočil tudi neposredno komunikacijo med člani, s čimer bo digitalno mreženje med člani postala nova normalnost. 

Posledice pandemije koronavirusa so pokazale, da skupne interese lahko izmenjujemo tudi v digitalnem svetu. Hkrati pa se je izkazalo, da naši člani želijo deliti svoje ideje in bogato znanje, se izmenjevati s člani na posamezne strokovne teme in prisostvovati pri aktivnostih Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Tako bo novi AHK blog članom ponudil platformo za predstavitev inovacij in primerov dobrih praksnovAHK B2B hub pa platformo za strokovno izmenjavo informacij in neposredno vzpostavljanje kontaktov. 

Kljub temu sem prepričana, da se bomo še naprej želeli osebno srečati in izmenjati ideje. Še posebej v petnajstem letu našega obstoja bomo na tem intenzivno delali in se premikali v okviru danih možnosti – digitalno in analogno. 

Avtorica: Gertrud Rantzen