Jožef Klajnšek in Jošt Rupnik | Bistvo članstva je, da vsak prepozna svoje priložnosti

V Slovenskih Konjicah Jožef Klajnšek kot tehnični vodja in prokurist uspešno vodi podjetje Baumüller Dravinja, specializirano za izdelke iz tanke pločevine. Na drugem koncu Slovenije, v Cerknici, Jošt Rupnik uspešno opravlja vlogo generalnega direktorja družbe ebm-papst Slovenija, kjer izdelujejo elektromotorje in ventilatorje za velike gospodinjske aparate. Kaj ju druži? Poleg tega, da upravljata zelo uspešni slovenski podjetji z nemškim kapitalom, od samega začetka gradita zgodbo Slovensko-nemške gospodarske zbornice. V kratkem intervjuju sta nam zaupala, kako se je vse skupaj začelo in kaj zares je bistvo članstva.

Od ustanovitve Slovensko-nemške gospodarske zbornice je minilo 15 let. Se še spomnite, kako se je vse skupaj začelo?

Jožef Klajnšek: V takratnem Klubu nemškega gospodarstva sem postal aktiven leta 2004, ko sem nastopil funkcijo v podjetju. Interesi takratnih članov so prerasli okvirje, ki jih je nudil klub, zato je prišlo do pobud in usklajevanj za ustanovitev zbornice. Pobudo sem brez pomislekov potrdil in se priključil aktivnostim. V dveh mandatih sem deloval tudi kot član upravnega odbora.

Jošt Rupnik: Začeli smo pravzaprav že kakšno leto pred ustanovitvijo. Predstavniki nemških podjetij v Sloveniji smo želeli ustanoviti nekakšen gospodarski klub. Ponujena je bila tako organizacijska oblika kot društvo. Iz preprostega kluba so se stkala tesna zavezništva, ki so pred 15 leti vodila v ustanovitev prave organizacije – zbornice, kot jo poznamo danes.

Jošt Rupnik je ustanovni član Slovensko-nemške gospodarske zbornice in generalni direktor podjetja ebm-papst Slovenija, kjer letos pričakujejo 18-odstotno rast prodaje in kljub COVID-19 kadre šolajo v Nemčiji (Foto: ebm-papst Slovenija).

 

Kako bi, kot predstavnika velikih nemških koncernov v Sloveniji, opredelili vlogo zbornice za vas in vaše podjetje?

Jožef Klajnšek: Članstvo v Slovensko-nemški gospodarski zbornici (AHK) kot članstvo matičnega podjetja v eni od deželnih gospodarskih zbornic (IHK) daje možnost biti viden, biti del mreže evropskega gospodarstva, skratka biti zraven. Velik poudarek dajemo mreženju, novim kontaktom in novim spoznanjem po posameznih področjih in panogah.

Jošt Rupnik: Že kot člani kluba smo pogrešali neko združenje, v sklopu katerega bi si lahko izmenjevali izkušnje, se povezali in družili. Vsak manager preprosto potrebuje izmenjavo s sebi podobnimi ljudmi. Ljudmi, ki ga razumejo in s katerimi si lahko izmenjuje ne le dobre, ampak tudi manj dobre prakse … da se ne opeče. Tista osnovna ideja zbornice je tako od samega začetka ta, da se povezujemo in izmenjujemo informacije. Po mojem osebnem prepričanju to najlaže narediš, če človeka srečaš v živo in prav to v okviru dogodkov in srečanj omogoča članstvo pri Slovensko-nemški gospodarski zbornici.

Jošt Rupnik: »Vsak manager preprosto potrebuje izmenjavo s sebi podobnimi ljudmi. Ljudmi, ki ga razumejo in s katerimi si lahko izmenjuje ne le dobre, ampak tudi manj dobre prakse … da se ne opeče. Tista osnovna ideja zbornice je tako od samega začetka ta, da se povezujemo in izmenjujemo informacije.«

Kako se je v tem obdobju 15 let razvilo vaše podjetje in industrija na sploh? Kakšno prihodnost napovedujete?

Jožef Klajnšek: Podjetje Baumüller Dravinja se je vseh 15 let hitro razvijalo. Od takratnih 60 zaposlenih, pretežno v dveh gospodarskih panogah (tekstil in tisk) znotraj Nemčije, smo dosegli širitev na različne panoge (plastika, tekstil, automotive, strojegradnja, medicina, medijska tehnika, Offshore program) širom celotne Evropske unije. Trenutno nudi podjetje delo okoli 300 zaposlenim. V dejavnost je vključenih še okoli 50 zaposlenih v proizvodnih storitvenih dejavnostih, ki jih kupujemo lokalno v Sloveniji.

Jošt Rupnik: Skozi vsa ta leta primerjave skoraj ni mogoče narediti – vsakemu članskemu podjetju in industriji nasploh se dogajajo vzponi in padci, menjave lastništva in drugi izzivi. Kar nekaj članskih podjetij nas je bistveno povečalo svoj obseg poslovanja, vsi se soočamo s potrebami po avtomatizaciji, robotizaciji in digitalizaciji vseh procesov. Tisti, ki je zmožen slediti trendom in jih tudi implementirati v lastnem podjetju, ima večje možnosti za uspeh. K temu stremimo tudi v podjetju ebm-papst Slovenija. Tako letos pričakujemo 18-odstotno rast prodaje in kljub COVID-19 kadre šolamo v Nemčiji.

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, in Jožef Klajnšek, tehnični vodja in prokurist podjetja Baumüller Dravinja d.o.o. ter ustanovni član zbornice (Foto: Slovensko-nemška gospodarska zbornica).

 

Kaj bi po 15. letih članstva svetovali vsem podjetjem, ki razmišljajo o včlanitvi v Slovensko-nemško gospodarsko zbornico?

Jožef Klajnšek: Bistvo članstva je, da vsako člansko podjetje ali subjekt v tem prepozna svoje priložnosti. Ni vedno smiselno iskati samo direktnih koristi. Oblika delovanja in poslanstvo zbornice je mreženje, medsebojna izmenjava in podpora članom pri njihovih vprašanjih glede vstopa ali delovanja na trgu. Moja pozitivna lastna izkušnja je, da sem na vsakem srečanju spoznal vsaj en nov kontakt, ki za naše dnevno delovanje nima direktnega vpliva, posredno pa v njem prepoznamo koristi za naše delo.

Jošt Rupnik: Skozi leta se je našemu »klubu« pridružilo kar nekaj uspešnih podjetij in danes skupaj tvorimo močno slovensko-nemško gospodarsko mrežo. Podjetja se morajo zavedati, da je članstvo tipična stvar, pri kateri se ne da neposredno izračunati donosnosti naložbe (ROI). Je »mehak« strošek, s katerim pridobiš toliko in tisto, za kar si aktivno prizadevaš.

Jožef Klajnšek: »Bistvo članstva je, da vsako člansko podjetje ali subjekt v tem prepozna svoje priložnosti. Ni vedno smiselno iskati samo direktnih koristi. Oblika delovanja in poslanstvo zbornice je mreženje, medsebojna izmenjava in podpora članom pri njihovih vprašanjih glede vstopa ali delovanja na trgu.«

Intervju: Anja Slekovec