BSH Hišni aparati Nazarje je #FitForSustainability

Od dizajna in zelene energije do odgovornosti dobaviteljev – v podjetju BSH Hišni aparati Nazarje dihamo trajnostno in koncepte krožnega gospodarstva vpeljujemo v vse sfere našega podjetja. Od leta 2010 smo v tovarni v Nazarjah zmanjšali porabo pitne vode za 38 odstotkov in porabo energije (toplotne in električne) za 62 odstotkov. V letu 2020 smo z vidika proizvodnje postali tudi ogljično nevtralno podjetje. Kako prispevamo k boljšemu jutri? Za vas smo povzeli ključne ukrepe.

Trajnostni razvoj je naša strateška usmeritev

Začne in konča se pri vsakem posamezniku. To je glavno načelo, ki se ga držimo v podjetju. Vsak posameznik, zaposleni, dobavitelji, poddobavitelji so sestavni del tega ekosistema. Kot imetniki standardov ISO 14001 in 50001 imamo zagotovljeno osnovo za izboljševanje naših procesov z vidika zmanjšanja porabe energentov, uporabe materiala in čim manjšega vpliva na okolje.

Za ogrevanje in hlajenje prostorov na lokaciji v Nazarjah in za hlajenje tehnološke vode pri tehnologiji brizganja plastike uporabljamo podtalnico. Zvrtali smo 14 vrtin, s katerimi ohlajujemo oziroma ogrevamo tehnološko vodo. Na ta način smo zmanjšali porabo električne energije za ogrevanje in hlajenje tehnološke vode. Tako smo za 25 odstotkov zmanjšali porabo pitne vode. Gre za enega ključnih projektov zadnjega desetletja.

Posebna pozornost do okolja se začne pri razvoju izdelkov

Pri samem razvoju izdelkov vedno opravimo analizo življenjskega cikla izdelka, pri čemer upoštevamo vse principe krožnega gospodarstva. Izhajamo iz standardiziranih podatkov za gospodinjske aparate in navadno k temu dodamo še 50 odstotkov dodatnega doseganja učinkovitosti. Ne želimo namreč samo zadostiti standardom, ki so splošno znani, ampak gremo na višjo raven.

Pri načrtovanju izdelkov upoštevamo eko dizajn, ki omogoča čim večjo razgradljivost in možnost reciklaže ter upošteva celotni življenjski cikel izdelka.

Vse se začne pri kupcu in iz tega tudi izhajamo pri eko dizajnu. Smernice, ki so v trendu, prihajajo s strani kupcev. Na tej podlagi razvijemo uporabnost izdelka. Pri dizajnu sledimo ekološkim smernicam. Vsakemu delu aparata se posebej posvečamo. Naši aparati so zasnovani na dveh nivojih. En nivo so dizajnerski deli, ki jih uporabnik vidi. Drugi nivo so notranji deli, kjer gre za funkcionalne dele, kot so npr. pogoni, motorji idr. Pri zunanjih delih moramo pri razvoju upoštevati, da so to elementi, ki so v stiku s hrano. Zato moramo biti pri dizajnu zelo pozorni, saj morajo biti materiali neoporečni in certificirani. Posledično je na zunanjem delu aparata težko uporabljati nove alternative, ki v tem trenutku niti še ne obstajajo in jih še iščemo. Želimo uporabljati nove materiale ali reciklate, vendar se pri tem srečujemo s problemom vsebnosti nečistoč.

Podaljšujemo življenjsko dobo izdelkov

Naši aparati so narejeni tako, da so popravljivi in se lahko posamezni sklopi menjajo, če se pokvarijo. Pri tem igra naša servisna služba pomembno vlogo in je dobro organizirana. Zagotavlja rezervne dele tudi po koncu t. i. življenjskega cikla aparata, ki je 10 let. To pomeni, da lahko uporabniki naših aparatov po koncu te dobe še naslednjih 10 let dobijo rezervne dele. Dobavljamo tudi rezervne dele za aparate, za katere je bila pred 10 leti proizvodnja že zaključena.

»Smart grow«, pametno vzgajališče zelišč. (Foto: BSH Hišni aparati Nazarje)

Pomembnost izvora surovin

Surovine dobivamo na globalnem trgu. Smo pa povezani tudi z manjšimi zagonskimi podjetji, predvsem pri novih izdelkih, ki nam pomagajo zagotavljati vzorčne materiale, na katerih trenutno delamo. Največji uspeh, ki ga bomo kmalu lansirali, je trenutno t. i. »smart grow«. Gre za pametno vzgajališče zelišč, ki ga lahko imamo doma v dnevni sobi. Na ta način želimo spodbujati domačo pridelavo zelišč. Aparat je narejen iz 95 odstotkov recikliranega materiala. Nove materiale tako vgrajujemo predvsem pri novih izdelkih, ki še nastajajo. Spreminjanje obstoječih izdelkov z novimi materiali je nekoliko težje.

Kupci kažejo vse večjo ekološko ozaveščenost

Kupcem je vse bolj pomembno, od kod prihaja aparat. Naš trg je v 80 odstotkov Evropa. Dejstvo, da je aparat narejen v Evropi, na primer v Sloveniji, je zelo dober argument za nakup. To sovpada z okoljsko ozaveščenostjo, saj narejeno v Sloveniji pomeni, da ima aparat zaradi krajše distribucije tudi manjši ogljični odtis. Marketinške študije kažejo, da so kupci pripravljeni plačati nekaj več, če je izdelek opremljen z informacijo o tem, da je podjetje ogljično nevtralno. Okolju prijaznejši materiali so sicer v tem trenutku še dražji kot običajni materiali, vendar so kupci vse bolj pripravljeni plačati to razliko. Proizvajalci moramo zagotoviti, da je to res narejeno na ta način.

V sistem izbire in ocenjevanja dobaviteljev vključujemo trajnostne kazalnike

Naši dobavitelji so zelo pomemben del celotne verige. Pri ocenah naših dobaviteljev upoštevamo tudi oceno področja upravljanja okolja, energije in varnosti dobavitelja, ki predstavlja približno 20 odstotkov za izbor dobavitelja. Dobaviteljem v okviru delavnic in obiskov dajemo tudi napotke, gre predvsem za usmeritve, s katerimi sledijo našim standardom. Vsako leto organiziramo tudi dan dobaviteljev, kjer jim fizično pokažemo svoje najsodobnejše tehnologije. V okviru dogodka predstavimo kazalnike, prihranke, ki smo jih s tem dosegli, tako da lahko sami vidijo, da se splača vlagati v zeleno tehnologijo in okolju prijazno delovanje. Poskušamo jih učiti in jih spodbujamo, da tako tudi delujejo.

Pripravilo podjetje BSH Hišni aparati Nazarje, premium partner #FitForSustainability.

Več o letnem projektu #FitForSustainability si lahko preberete tukaj.