Bayer se pri korporativnih donacijah osredotoča na trajnost

Korporativne donacije podjetja Bayer v Sloveniji so v preteklosti pretežno naslavljale potrebe ranljivih ali spregledanih skupin ali potrebe po nujni finančni pomoči. Letos smo v podjetju vpeljali novo strategijo korporativnih donacij. Ta je strateško usklajena z namenom podjetja »Science For A Better Life« in z njegovo vizijo »Health For All, Hunger For None«.

Preoblikovanje donacijske strategije

Ekonomska uspešnost podjetja gre z roko v roki s promocijo trajnostnega razvoja, kar pomeni, da je več ljudi po vsem svetu zmožnih živeti boljše življenje v harmoniji z ekosistemom. Kot organizacija spodbujamo cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov, zato se osredotočamo na pobude in programe s področij znanosti, zdravja, prehrane in varovanja okolja.

Prejemniki korporativnih donacij so uveljavljene nevladne organizacije ali neprofitni družbeni podjetniki, univerze ali šole. Finančno podporo prejmejo dolgoročne pobude in programi z merljivim učinkom. Eden od kriterijev za izbor vključuje tudi pristop k naslavljanju nujnih družbenih potreb.

Poziv zaposlenim k nominacijam

»Bayer jasno zagovarja celovit pristop k ciljem trajnostnega razvoja. Zavedamo se nujnih ukrepov in kot vodilno podjetje na področju zdravja in prehrane si želimo pomembno prispevati in razvijati nove rešitve za sodelovanje s partnerji,« pravi Michał Wronka, generalni direktor Bayer Slovenija in vodja Pharmaceuticals v regiji Alpe Adria – Madžarska. »Da bi dosegli široko vključenost in kar se da pregleden postopek odločanja, je Bayer v Sloveniji vse zaposlene zaprosil, naj predlagajo neprofitne organizacije, šole ali univerze, s katerimi bi se Bayer lahko povezal pri pobudah, ki ustrezajo korporativni strategiji donacij. Ta pristop je bil učinkovit in je navdihnil zaposlene, saj smo v dveh tednih prejeli več kot 15 nominacij.«

Foto: Bayer

 

Vsi predlogi so bili ovrednoteni glede na podane kriterije. Da bi z odmerjenimi sredstvi dosegli kar največji učinek, so predstavniki vodstva podjetja med vsemi predlogi, ki so izpolnjevali vse pogoje, izbrali šest prejemnikov donacij:

  • Biotehnični center Naklo za projekt terapevtski vrt za izboljšanje fizičnega in psihičnega počutja ter družbeno vključenost;
  • Društvo za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva Up-ornik za prehranske kupone za ranljive skupine;
  • Slovenska filantropija za ambulanto Pro-bono, za medicinsko pomoč osebam brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja;
  • Ustanova za pomoč otroku z rakom za podporo otrokom z rakom in njihovim staršem, vključno z učnimi materiali in zabavnimi vsebinami;
  • Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), ki mlade izobražuje na področju tehničnih in naravoslovnih znanosti, za uvedbo novega informacijskega sistema ZOTKiS;
  • Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) za projekt Evropa v šoli.

Novo orodje za korporativne donacije

Partnerstva z izbranimi organizacijami bodo pomagala pri spodbujanju družbenih sprememb. Za zagotavljanje transparentnosti, dokumentiranja in poročanja, je podjetje ob novi strategiji uvedlo tudi digitalno orodje za obdelavo vseh korporativnih donacij (več na www.bayer.si). Za razliko od prejšnjih let, ko je Bayer sam predlagal prejemnika donacije, morajo organizacije postopek za prijavo odslej pričeti same. S tem smo seznanili vseh šest organizacij prejemnic, pojasnili smo jim tudi razloge za njihovo priznanje in izbor ter pomagali pri prijavnem postopku. Vse organizacije so postopek že uspešno opravile in prejele donacije.

Avtorica: Nataša Pečnik, Bayer d.o.o.